Wat is PMDD?

Pre-menstruele dysfore stoornis (PMDD) is een cyclische, hormoon-gebaseerde stemmingsstoornis. Het is een verlammende aandoening waarbij vrouwen hevige PMS symptomen ervaren, zoals woede, agressie, nervositeit of veel lusteloosheid.

Er moet nog veel onderzoek worden gedaan naar PMDD, maar wat we er al van weten is zorgwekkend. Het komt bij ongeveer 1 op de 20 vrouwen voor en werkt hier verlammend. De klachten kunnen variëren van ernstige depressie, tot dagelijkse woedeaanvallen. Het probleem is dat de symptomen die bij PMDD horen bij lange na niet door iedereen binnen de medische wereld worden erkend. In sommige gevallen worden vrouwen zelfs gelabeld als bipolair, zonder verder onderzoek. Die misdiagnose kan funest zijn: zowel qua medisch probleem, als daadwerkelijke effect op de mentale gezondheid.

De moeite bij de diagnose PMDD lijkt voor te komen uit het feit dat de meeste symptomen vooral psychiatrisch zijn, terwijl het een lichamelijke aandoening is. 

PMDD moet je op geen enkel punt verwarren met PMS: het heeft veel meer impact op zowel de vrouw, als haar omgeving. Waar het een neerslachtigheidsgevoelens geeft, kan de ander zover gaan als depressieve en suïcidale gevoelens. 

>