De menstruatie fase

Vroeger werd het bloeden tijdens menstruatie vaak gezien als een last. De gedachtegang was al snel ‘dit gaat een negatief effect hebben op mijn prestatie’. Om die reden werd het tijdens wedstrijden of belangrijke trainingsmomenten ook gezien als een nadeel. Dan werd er al snel gekeken naar hormonale anticonceptie ‘om de periode over te slaan’. Dit is ronduit absurd.

Wat we fysiologisch tijdens menstruatie zien, is dat alle hormoonwaardes laag zijn. Tijdens de eerste dagen van de menstruatie zien we misschien dat oestrogeen- en progesteronwaardes nog aan het dalen zijn. Ook zien we misschien oestrogeenontwenningsverschijnselen, zoals vermoeidheid, hoofdpijn en een ‘platte’ look.

Naar mate de hormonen stabiliseren, voelt een vrouw zich over het algemeen een stuk beter. Het is in deze fase ‘mannelijker’ qua fysiologie. Dit kan juist een voordeel zijn voor prestatie, in tegenstelling tot wat vroeger werd gedacht. 

Hier geldt wel weer het belang van individualisatie. Op papier klinkt dit namelijk top, maar als de vrouw enorm veel last heeft van menstruatiekrampen en pijnklachten, dan zal dat altijd de bovenhand hebben. Meer of zwaarder gaan belasten is hier dan natuurlijk nooit de bedoeling. Kijk echt naar de persoon die voor je staat.

Voor vrouwen met endometriose is trainingsintensiteit een belangrijk aandachtspunt. Er is onderzoek dat hint naar een mogelijk nadeel bij hoge trainingsintensiteiten tijdens deze fase.

Milde of gematigde training kan dan juist weer heel voordelig zijn en symptomen verbeteren.

Training kan ook een beschermd effect voor endometriose bieden. Met name een combinatie van aerobe en anaerobe training kan voordelig zijn.

Voor vrouwen met overgewicht en PCOS vanuit insuline-resistentie, is training ook enorm gunstig. Een daling in lichaamsvet zal hier niet alleen voordelig zijn voor gezondheidswaarden, maar ook voor de mate van PCOS. Hier moet alleen concreet aandacht worden besteedt aan het timen van de koolhydraten rondom training, in verband met de hogere mate van insulinegevoeligheid.

Mocht de vrouw niet willen of kunnen trainen, dan is het aan te raden om een korte wandeling te maken na elke maaltijd, om bloedsuikerwaarden te reguleren. Het gaat vooral om überhaupt lichaamsbeweging.

>