Algemene voorwaarden

Betalingen en lidmaatschappen

Je gaat bij aanschaf van je lidmaatschap een terugkerend incasso aan die maandelijks of jaarlijks geïncasseerd wordt. Dit start op de datum van aanschaf.

Je gaat dus een overeenkomst aan voor een maand of jaar. Je kunt altijd je abonnement stopzetten of wijzigen in je accountscherm. Maandelijkse abonnementen kunnen maandelijks stopgezet worden en jaar abonnementen per jaar. Je ontvangt vóór het aflopen van je jaarabonnement van ons een melding via e-mail waarin je kunt verlengen.

Bij het verlopen van een je jaarabonnement wordt deze automatisch omgezet naar een maandelijks abonnement, mits je geen gebruik maakt van een verlengingsaanbod.

Fair use

Je zult je inlog niet delen met anderen. Als wij zien dat er anderen inloggen op jouw account, dan behouden we het recht om je account te beëindigen en je zult dan geen geld retour krijgen. Mocht je account geblokkeerd zijn en klopt dit naar jouw inzicht niet? Neem dan contact op met ons via academy@bell-coaching.com

Regels voor berichten

Je hebt de mogelijkheid om berichten te posten bij de content in de Academy. Hierbij dien je je aan enkele regels te houden. Als je je niet aan deze regels houd behouden we het recht om je bericht te verwijderen.

  • Geen promotie voor producten of diensten
  • Geen spam

Copyright, delen en plagiaat

  • Je zult de content uit de Bell Academy niet delen, verspreiden of op andere manieren kopiëren. Je mag de informatie voor eigen gebruik gebruiken. 
  • Je zult niet proberen de inhoud te leren aan anderen op een manier die de business van Bell Coaching negatief beïnvloed. Dit betreft bijv. webinars, artikelen, blogs of social media content.
  • Eventuele downloads van de site zijn alleen voor je eigen gebruik, tenzij anders benoemd.


>